„პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისათვის“ (PSI) არასამთავრობო, დამოუკიდებელი, კვლევითი საგანმანათლებლო ორგანიზაციაა, რომელიც ემსახურება  სახელმწიფო საზოგადოებრივი პოლიტიკის გაძლიერებასა და დემოკრატიის განვითარებას საქართველოში.

PSI-ს საქმიანობა გულისხმობს:
· სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობის ხელშეწყობას ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი რეფორმების (საკონსტიტუციო, სასამართლო, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების) პროცესში. ამ პროცესების შესწავლას, კვლევებსა და ანალიზს; კვლევათა შედეგების პროფესიულ ინტერპრეტაციას და განსაჯაროებას მედიის სხვადასხვა საშუალებათა (ტელევიზია, რადიო, ვები და პრესა) გამოყენებით; რადიო გადაცემბსა და ვებ დიკუსიებში მოსახლეობის ჩართულობის შესაძლებლობას, პროფესიული საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარებას  ჟურნალისტებისა და სტუდენტებისათვის და მედიის წარმომადგენელთა უზრუნველყოფას აღნიშნულ პროცესებზე სანდო და დროული ინფორმაციით;
· საზოგადოებრივი პოლიტიკური დიალოგის წარმოებას - გამჭვირვალე, პროფესიული და არაპოლიტიზირებული საზოგადოებრივი განხილვების (დებატების) წარმართვას ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით; ექსპერტული რეკომენდაციების შემუშავებას გადაწყვეტილების მიმღებთათვის ყველა მონაწილის მოსაზრებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით.
· საზოგადოებრივი დებატების, კონფერენციების, სემინარების, რადიო და სატელევიზიო გადაცემების, კვლევებისა და პუბლიკაციების საშუალებით PSI მოქმედებს როგორც ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და საზოგადოების დამაკავშირებელი რგოლი.

PSI-ს ექსპერტების მაღალი პროფესიონალიზმისა და 11 წლის მანძილზე მოუკერძოებელი მუშაობის შედეგად ორგანიზაციამ ობიექტური და სამართლიანი სახელი დაიმკვიდრა. 

მისი საქმიანობა და გამოცდილება კარგად არის ცნობილი და აღიარებულია მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ.

დღეისათვის PSI ცნობილია, როგორც გუნდი, რომელსაც აქვს უნარი უზრუნველყოს გადაწყვეტილების მიმღებნი კარგად ჩამოყალიბებული და ფასეული რეკომენდაციებით.

2010-2011 პერიოდში PSI მუშაობს პროექტებზე:
1. “საზოგადოებრივ განხილვათა მხარდაჭერა” 
დონორი ორგანიზაცია U.S. Agency for International Development (USAID) 
2. „საკონსტიტუციო და სასამართლო ახალი რეფორმის შეფასება“
დონორი ორგანიზაცია National Endowment for Democracy (NED)


 

ლიანა ჯერვალიძე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გაზპრომ-ექსპორტთან  მიღწეული შეთანხმების შესახებ სომხეთში გაზის ტრანზიტის თაობაზე, 2017 წლის 27 იანვარი, pdf ფაილი (თანდართულია)

Liana Jervalidze participated in the Gas Forum at Energy Secretariat, held in Ljubljana, Slovenia on 25-26 September 2013

Liana Jervalidze discussed Gas Export Prospects for Turkmenistan at GOGC on 16 August 2013, www.gogc.com

Liana Jervalidze attended 20-ieth Oil and Gas Conference in Baku, Azerbaijan on 3-6 June 2013

Liana Jervalidze discussed Georgian, Current State of Energy Sector and Transit at ADA Summer School Seminar on August 2013, ADA, Baku Azerbaijan, www.ada.az

Liana Jervalidze discussed Georgia, Current State of Energy Sector and Transit at Turkmenistan Gas Congress in Ashgabat on 21-22 of May 2013, www.ite-events.com

Liana Jervalidze discussed Current State of Energy Security and Transit at Black Sea Oil and Gas conference on 19-20 May 2013 in Istanbul, www.blackseaoilandgasconference.com

Liana Jervalidze discussed Risks and opportunities of LNG project on the Black Sea –AGRI project at BBSPA conference on 17-18 April 2013, in Vienna www.bbspa.com

Liana Jervalidze discussed Risks and opportunities of LNG project on the Black Sea –AGRI project and Long Term Gas Supply Contracts, Impact on Gas Supply security at GIOGIE Annual Oil and Gas Conference in Tbilisi, Georgia, on 26-27 March 2013, www.ite-events.com

Liana Jervalidze discussed the Current State of Southern Gas Corridor Development at the Turkmen Gas Congress in Ashgabat, on 22 May 2013, www.ite-events.com

Liana Jervalidze participated in Turkmenistan Oil and Gas Show on 13 March 2013 in Dubai UAE, www.ite-events.com 

Liana Jervalidze discussed Georgia - Case of a Transit Country at Black Sea Oil and Gas Forum in Sofia, Bulgaria, on 6-7 March 2013, wwwblacksea.oilandgas.com 

Liana Jervalidze participated in Frankfurt Gas Forum on 28 November 2012 

Liana Jervalidze participated in discussion on Rebuilding the World Energy Market, the Role of China, Russia and Central Asia at Chatham House, London on 30 November 2012 

Liana Jervalidze discussed Risks and opportunities of an LNG project on the Black Sea –AGRI project on 4-5 December 2012 in Bucharest, Rumania, www.ite-events.com         

Liana Jervalidze discussed New Developments of South Caucasus Gas Corridor, Potential for Tanap for EU Gas Supply Diversification Strategy at a conference organised by Azerbaijani Centre for Enterprise  Development and  Marshall Fund in Istanbul, in September  2012.

Liana Jervalidze has prepared a research paper on Gas Market of Georgia on the Eve of EU Association Negotiations - published by end 2012, project with IFRI based in Strasbourg. 

Liana Jervalidze has prepared a research paper on Current State of South Caucasus Energy Corridor and Prospects for Georgia - published in the monthly foreign policy bulletin of the Georgian Foundation for Strategic and International Studies, March 2012

Liana Jervalidze discussed Kazakhstan’s Direction to the East, Implications on Western Route through South Caucasus at Annual Oil and Gas Conference in Alma-Ata, Kazakhstan, on 6 October 2011, www.ite-events.com

Liana Jervalidze discussed Financial Crisis in Greece, Implications on Southern Gas Corridor at Eastern European Economic Forum, on 9 September 2011, Crinica, Poland

Liana Jervalidze discussed Energy Dimension of Eastern Partnership at MFA of Poland, 7 September 2011, Warsaw, Poland

Liana Jervaldze has prepared a research paper on Azerbaijan and Georgia  -Energy Transit from the Caspian to EU Market, Current Position and Potential, published in Turku School of Economics, Finland, PanEuropean Studies Program, Review, June 2011

Liana Jervalidze has prepared a research paper on Conflict or Coincidence of Interests of Energy Exporter, Importer and Transit Countries, Published by Norwegian Atlantic Committee Security Studies Program, June 2011   

Liana Jervalidze discussed Azerbaijan-Georgia, Case of Upstream/Downstream/Transit Country Cooperation, at Annual International Oil and Gas Conference in Baku, on 7 June 2011

Liana Jervalidze has prepared a research study on Georgia’s Membership to Energy Community Treaty, Current State and Advantages, funded by Soros Foundation, on 20 May 2011, Tbilisi

Liana Jervalidze has prepared a research study on Georgia’s Energy Sector, Compliance with Eastern Partnership Guidelines on Energy Sector Development, funded by Ebert Foundation, May 10, 2011

Liana Jervalidze discussed Black Sea- Unique Platform for Energy Transportation on the Black Sea at GIOGIE, March 29-30, 2011, Tbilisi, www.ite-events.com

Liana Jervalidze discussed Energy Cooperation on the Black Sea, New Potential in New Geopolitical Conditionalities at BBSPA Conference, April 9-10, 2011, Vienna, www.bbspa.com

Liana Jervalidze discussed the Risks and Advantages for LNG/CNG Projects at the Georgian Black Sea Ports, at BBSPA Conference in Baku, March 9, 2011, www.bbspa.com

Liana Jervalidze discussed the New Conditionalities for the Caspian Energy Transportation Projects at Centre for Global Energy Studies, 1-2 December 2010, London    

Liana Jervalidze discussed Current State of Energy Sector Reform and Transit across Georgia at EITI conference, Kyiv, October 2010

Liana Jervalidze discussed the Transit Countries and Energy Market Stability at OSCE conference in Vilnius, 13-14 September 2010

Liana Jervalidze discussed Energy Transportation and Security Issues on the Black Sea at the European Council, Round Table Discussion for Black Sea Political Schools in Strasbourg, on 1 July 2010     

Liana Jervalidze discussed the Potential for Building of CNG/LNG Terminals on Georgia’s Black Sea Ports at the Annual Oil and Gas Conference in Baku, June 2-3, 2010, www.ite-events.com           

Liana Jervalidze discussed the The Role of Transit Countries in the Security of Energy Market at The Energy Security in Eurasia Conference under OSCE in Ashgabat, on 4 May 2010

Liana Jervalidze has prepared a research study on the Transit Position of Georgia after Russia/Georgia Conflict in August 2008, published by Univeriste de Sorbonne, Paris, in September 2010

Liana Jervalidze has prepared a research study on Conflict or Coincidence of Interests of Energy Producers, Consumers and Transit Countries, published by Norwegian Atlantic Committee Geostrategic Studies Program in October 2010 in Oslo, Norway

Liana Jervalidze discussed the Energy and Climate Change, Impact and Mitigation, Case Georgia: GIOGIE conference, March 23, Tbilisi, Georgia 

Liana Jervalidze discussed the Policy Interests of Producers, Consumers and Transit Countries, Conference of EU Council –Tbilisi Political School, February 2010

Liana Jervalidze discussed the International or/and Regional dimension of the Caucasus Security Agenda (energy and transit aspects); Caucasian Security: Old Landscape in a New Environment, at Norwegian Atlantic Committee conference in Baku, on 11 December 

Liana Jervalidze discussed the Georgia –Russia Relations, International Energy and Security Dimension – at a Round Table organized by Tbilisi School of Political Studies and Council of Europe, in Batumi, on 30 October 2009

Liana Jervalidze discussed the Conflict of Interest between Energy Producing and Consuming Countries, the Role of Transit Countries – at “Journees Europeennes” – Galatasaray University – EU Conference on Geopolitics of Energy, Istanbul, Turkey, 16 October 2009       

Liana Jervalidze published the Prospects of Nabucco Gas Pipeline project, in Liberali,  a Georgian analytical journal,  in September 2009          

Liana Jervalidze discussed   Transit Options for Caspian Oil and Gas in New Geopolitical Conditionalities, at Caucasus Energy Security and Turkey Conference in Istanbul, June 28 2009, published by Norwegian Atlantic Society Security Studies Program, Oslo, Norway     

Liana Jervalidze discussed the Challenges to South Caucasus Energy Corridor, at Tbilisi Political School Conference in Bakuriani on 12 May 2009        

Liana Jervalidze prepared the research article on the Prospect of Uninterrupted Energy Supplies for Georgia in Winter 2009 after Russia –     Georgia Hostilities in August 2008 published by Amcham Georgia, in December 2008         

Liana Jervalidze discussed Georgia’s Domestic Energy Market and Transit Function after the August 2008 Hostilities- at Soros Foundation in October 15 and in Bakurini at  Tbilisi Political School Conference October 29-30, 2008

Liana Jervalidze has prepared Monthly Reports on Georgia’s Energy Sector (eleven reports already published) distributed among 3 000 subscribers domestically and abroad for a project funded by BP and developed by Transparency International Georgia      

Liana Jervalidze discussed the Russia-Georgia Hostilities in August 2008, Impact on Energy Security and Transit Function- at a Round Table organized by Soros Foundation and The Caucasus Institute of Peace and Stability for civil servants, NGOs and experts, October 6, 2008

Liana Jervalidze has prepared a research article on Threats to the Progress of Democracy and Long Term Stability in Georgia, published by Norwegian Atlantic Society Security Studies, in Oslo,  in November 2007

Liana Jervalidze discussed the Security of the Black Sea Transportation Artery, at NATO ARW in Batumi, in June 2007

Liana Jervalidze has prepared a research paper on Georgia’s Energy Policy on Renewable Sources of Energy Based on International Experience, for GEPLAC, in May 2007

Liana Jervalidze discussed Georgia’s Oil and Gas Transit Capacity in Light of EU Energy Security at GFSIS for mid range civil servants from various ministries and institutions (training program funded by EU), Fall 2006

Liana Jervalidze  discussed the Energy and Regional Security, Relations between Producers and Consumers,” at the meeting of the Club of Madrid on 6 October 2006

Liana Jervalidze discussed the International Energy Market before G-8 Summit, for

Representatives of Georgian political parties, NGOs and media at NATO-Georgia office on 10 May 2006

Liana Jervalidze discussed the Gas Supply Security in Light of Gazprom’s Recent Upstream, Downstream Policy Priorities at the Embassy of UK, in Tbilisi, Georgia, on 26 April 2006

Liana Jervalidze discussed the Energy Market Development Scenarios at Reading University Business School, Eurasia Studies Program, UK,  on 16 April 2006

Liana Jervalidze has prepared a research study on Russia’s Regional and Energy Policy - Implications on Georgia’s Economic Development, Energy Security and Regional Integration,  under a special order by NATO ARW Coordinator for Counter-Terrorism and Critical Energy Infrastructure Protection published in March 2006, London UK by Global Market Briefings in association with The Institute of the Analysis of Global Security & Rosner Group- www.globalmarketbriefings.com

Liana Jervalidze discussed Some Thoughts on Gas Supply Security of Georgia at the Ministry of Energy Georgia, on 21 October 2005

Liana Jervalidze discussed the Threats Steaming from the Purchase of Georgian Main Pipeline Grid by Gazprom at a regional Conference at Marriott Hotel in Tbilisi, on 13 April 2005 

Liana Jervalidze discussed Some Aspects of Gas Supply Security in Light of Deteriorated Georgia-Russia Relations at a Tbilisi Political School Conference in Bakuriani, on 9 April  2005 

Liana Jervlaidze has prepared a research study on Corruption in Georgia’s Gas Supply and Distribution Chain for TRACCC in Washington DC, January 2005

Liana Jervalidze has prepared analytical memo on New Trends in Georgia’s Regional and Energy Policy-Iranian Gas Transit for MFE Advisors team, in March 2004

Liana Jervalidze has prepared analytical memo on Some Aspects of Georgia’s Regional and Economic Policy in Central Asia for MFA of Georgia, May 2004;

Liana Jervalidze has prepared analytical memo on Georgia’s Prospects in North-South Energy Corridor, Iranian Gas Transit for MFA and Security Council of Georgia; 

Liana Jervalidze discussed the Oil Business and Currency Flow in the Middle East at the American Studies Centre, on 16 June 2004;

Liana Jervalidze discussed Political Risks and the Role of the State of the Project Success  as panellist, at Round Table Discussion within the international conference on Risks and Opportunities in Caspian and Central Asian Oil and Gas Pipeline Partnerships, in London,  on 26-27 January 2004

Liana Jervalidze discussed the New Gas deals in Central Asia and the Caucasus, Factors for Stability and Development at Wilton Park conference dedicated to “ The Caspian and Central Asia : Stability and Development” held in Wilton Park and Cambridge, UK, on 13-19 2003

Liana Jervalidze discussed The Caspian versus Iraq: Strategic Dimensions, Threats and Opportunities at the International Conference, Caspian Gas, Strategies for Development, held in Brussels on 17-18 November 2003

Liana Jervalidze discussed Gazprom in Georgia, Strategic and Political Aspects of Gas Supply Security in Georgia at a NATO conference on Gas Supply Security in Transit Countries held in Tbilisi, Georgia on 22-23 May 2003

Liana Jervalidze published an article on The Opening of Iraq and The Future of the Caspian Region on the web-site of PSI Georgia in February 2003. 

Liana Jervalidze published an analytical paper on the Prospects of the South Caucasus Gas Pipeline at The 24 Hours- a Georgian newspaper, on 28 October 2002          

Liana Jervalidze published an analytical paper on the Development of the Status of the Caspian Sea at The 24 Hours, a Georgian newspaper on 27 September 2002          

Liana Jervalidze published an analytical paper on Itera, Gas Supply and Internal Political Stability of Georgia at  The 24 Hours in 30 September 2002 

Liana Jervalidze published Le B.T.C. au Coeur D’Enjeux Economiques et Strategiques Mondiaux in a monthly French language newspaper “La Vie en Georgie,”in  September 2002

Liana Jervalidze published an analytical paper on The Caspian Energy Resources: from Confrontation to Regional Co-operation at  “The 24 Hours,” on 5  October 2002

Liana Jervalidze published an analytical paper on Export position of Russian Oil and Gas and the South Caucasus at The 24 Hours, a Georgian newspaper, on 31 August 2002           

Liana Jervalidze published an analytical paper on Baku Oil and the Circle of History, at “The 24 Hours” a Georgian newspaper, on 15 July 2002

Liana Jervalidze published an analytical paper on The Battle for the Dominance on the Western Markets (Russia versus Saudi Arabia) at “The Resonance” newspaper, on 13 May 2002 

Liana Jervalidze published an analytical paper on Georgian-Russian Relations, Conflict or Coincidence of Vital Economic Interests at   “The Resonance” newspaper, on 20 April 2002

Liana Jervalidze published an analytical paper on Energy Pipelines in the World politics, Pipelines in the Struggle of Russia’s Elite for after Eltsin Political Legacy, at “The Resonance” newspaper on 10 December 2001 

Liana Jervalidze published an analytical paper on Conflict of Interest in the Caspian Region, Political Orientation of Georgia at “The Resonance” newspaper, on 23 November 2001

Liana Jervalidze submitted  an analytical paper on CIS- Internal and External Challenges in the Light of Exploitation of Caspian Energy Resources and Revival of the Silk Road to IREX, March 1999.

Liana Jervlaidze  has prepared an analytical paper on  the Winners and Losers in the Caspian Oil Games, and submitted to US small grants program, Washington, 1999; 

Liana Jervalidze discussed the Regional Security Issues on the Light of the Exploitation of Caspian Energy Resources and the Revival of the Silk Road at NATO Round Table Discussion on the Caspian Energy Resources, NATO Headquarters, Brussels, on 17 September 1998

Liana Jervalidze has prepared a study on The Caspian Oil Transit Options Towards the West and South, Implications of Strategic, Political and Security Nature, for the Caspian Crossroads (US-Azerbaijani Chamber of Commerce) at Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Washington, January 1998. 

Liana Jervalidze has prepared a research study on Oil Policy and Security Issues in the Caucasus, for The Kennan Institute of Advanced Russian Studies in Washington DC, in 1997